ABOUT

Johan Georg Enocson
född 1981 i Stockholm

J. Enocson skriver, målar, fotograferar, skulpterar, designar, musicerar, kurerar konstutställningar samt forskar om kultur.

Kontakt: J. Enocson nås på enocsonjohan@gmail.com
samt @gjenocson på Instagram

Utbildning: J. Enocson har en fil. mag. i historia med inriktning på kultur. Kandidatuppsats skrevs vid Uppsala Universitet och Magisteruppsats skrevs vid Umeå Universitet. J. Enocson har också genomgått curatorutbildning vid SU.

Historik: J. Enocson drev under flera år handelsbolaget Lucy: Fine Art & Design tillsammans med dekormålaren och konstnären Daniel Nyholm, ett företag som bl a erbjöd måleri, illustration, design, grafiska profiler, visuella helhetslösningar och konsultation. Bland företagets kunder innefattas t ex bland andra Astrid Lindgrens barnsjukhus och Riksteatern. Företaget bedrev även galleriverksamhet i det egna galleriet Galleri Lucy Ford som var aktivt mellan 2006-2010. Främst anordnades utställningar med inriktning samtidskonst, inte helt sällan kontroversiell sådan. Under J. Enocsons tid som gallerist ställdes ett sextiotal konstnärer ut och ofta  kurerades utställningarna av honom själv.

J. Enocsons konstnärsskap:
J. Enocson har varit verksam som konstnär sedan 2003 och har ställt ut, samt medverkat med sin konst, på bland annat Turteatern, Galleri Vitrin, Street och Edsvik Konsthall. Inspiration hämtas främst från streetart, graffiti, seriekonst, popkonst och surrealism men också från naturen såväl som urbana miljöer.