UCTNA

Manifest: Utilizing cellphone technology for nature appreciation

En smartphone ses ofta som en förlängning av människan. Den ökar användarens kapacitet för kommunikation och kunskap vilket i sin tur medför en ökad handlingsförmåga. Det sistnämnda fungerar även i mer än en kontext; att skapa konst har nu blivit enklare. Du kan till exempel fotografera, filma, videoeditera, spela in och redigera ljud. Saker som förut krävde stora ansträngningar för att lära sig, på grund av dyr teknologi samt jämförelsevis komplicerade metoder, är nu bara några knapptryckningar bort. Att skapa egenhändigt komponerade audiovisuella kreationer har aldrig varit så lätt som år 2019. En smartphone kan därför ses som en förlängning i konstnärligt syfte.

Vad en smartphone, och framförallt modern teknik, däremot ofta beskylls för är bidragande till människans fjärmande från naturen. I ett allt mer högteknologiskt samhälle tycks kärleken till naturen minska då vi inte bejakar naturromantiken. Projektet UCTNA vill med detta visa på människans inneboende kapacitet att skapa enkla hyllningar till naturen med hjälp av dess antagna nemesis; tekniken, i detta fall en smartphone. Allt som har skapats inom projektets ramverk har eftersträvat enkelhet, dels för att visa hur lite tid som krävs men också för att hur lite tid vi har. Här.

Projektets verk visar delar av korta promenader nära relativt tätbebyggda områden, Järvaområdet samt Sollentuna, Danderyd och Sigtuna kommun i Stockholms län, Sverige. Ljud och musik är inspelade och redigerade i en smartphone, likaså filmaget. Verken visar spontana, slumpmässiga och oväntade intryck och vyer. Ljud och toner är i sin tur en efterreaktion, improviserade, i stort sett, enligt devisen ”första tagning gäller”. Fokus ligger på den spontana känslan som uppstår. Denna känsla får i sin tur ses som en människas enkla sätt att illustrera intryck, i detta fall de intryck som naturen skapar. Genom musiken ser man inte bara prov på den moderna tekniken. De återknyter också till den tid som illustreras genom valda tonföljder och grepp, något som växelverkar genom att ta en ansats i det som varit, samt med sin närvaro indikerar vart vi är på väg, samt inte har kommit till.

Projektet UCTNA vill illustrera hur lätt det är att känslomässigt åter förankra oss i naturen med hjälp av modern teknik. Att söka sig tillbaka till ett naturtillstånd bör inte avfärdas som nostalgi utan kan snarare sammankopplas med överlevnadsinstinkt. Att vårda naturromantiken påbjuder och när också en aktsamhet som vi, med fördel, bör bibehålla i framtida kontexter som art i kosmos.